Contributieregeling

Aanmelden via contactformulier

  1. Contributie geldt voor het verenigingsjaar. Na de ledenvergadering aan het begin van het jaar wordt er automatisch geïnd. Personen die na 1 januari lid worden betalen per jaar. Leden die na 15 december opzeggen zijn contributie verschuldigd voor het gehele volgende jaar.
  2. Voor de leeftijdsbepaling geldt de leeftijd die men in de loop van het kalenderjaar bereikt. M.a.w. een lid dat op 31 dec. 2023 17 jaar is, geldt de dag daarna als 18-jarige, dus senior. In dit voorstel betekent 31 dec. dus 31 dec. 2023 om de contributie voor 2024 vast te stellen.
  3. Opzegging lidmaatschap dient via de website onder het hoofdstuk leden voor 15 december te gebeuren

De vereniging kent:

  • Aspirant-leden: kinderen die op 31 dec. jonger zijn dan 8 jaar. Zij betalen geen contributie. Zij zijn geen lid van de KNLTB en kunnen niet meedoen aan KNLTB-activiteiten waarvoor een pas vereist is. Zij worden het volgende kalenderjaar automatisch A-junior.
  • A-junioren: leden die op 31 dec. 8 jaar zijn maar nog geen 13 jaar. Zij betalen € 25,00 contributie per jaar.
  • B-junioren: leden die op 31 dec. 13 jaar zijn maar nog geen 18 jaar. Zij betalen € 50,00 contributie per jaar.
  • Senioren: leden die op 31 dec. 18 jaar zijn. € 136,00 contributie per jaar. (exclusief voorschot kantinedienst!)

Voorschot kantinedienst:

Toelichting: de vereniging kan alleen blijven bestaan bij voldoende inkomsten. Naast de contributie zijn kantine-inkomsten noodzakelijk voor o.a. onderhoud banen, energievoorziening etc.( Leden die nooit van de kantine gebruik maken profiteren daarom toch van de inkomsten uit de kantine.) Het voorschot kantinedienst bedraagt € 50,00 per kalender jaar en wordt via een automatisch incasso voldaan.

Leden die op 31 december 2023 69 jaar of ouder zijn, zijn uitgesloten voor het draaien van kantinediensten, zij betalen ook geen voorschot.

Park sleutel:

Voor alle seniorleden van TV Krego is het mogelijk een “leden-sleutel” ( kleurcode geel) in beheer te krijgen, na betaling van € 20,= borg, deze borg krijgt men weer terug als men de sleutel weer inlevert. Met deze sleutel is het mogelijk de poorten en hoofdentree van de kantine te openen. Voor alle overige deuren in en om het pand zijn andere sleutels noodzakelijk.