Baanreserverings regelement

Uitsluitend na betaling van de contributie mag, middels het voor dat jaar geldige KNLTB pasje, een baan worden gereserveerd, mits correct afgehangen, niet afgehangen is niet spelen. Indien er niet correct is afgehangen, moeten de gebruikers van de baan direct stoppen met spelen.

Van maandag t/m vrijdag hebben jeugdleden tot 20.00 uur voorrang op het gebruik van de tennisbanen.
Indien gedurende deze uren senioren hebben afgehangen mogen zij wel, conform de onder punt vijf genoemde regels, normaal afspelen alvorens de junioren kunnen spelen.

Gedurende de maanden juli en augustus hebben zowel junioren als senioren tot 20.00 uur gelijke rechten, conform de onder punt vijf genoemde regels.

Alvorens gebruik te mogen maken van de tennisbanen dienen alle pasjes van de betreffende aanwezige leden op het afhangbord geplaatst te zijn.

Voor het spelen van een single partij mag U maximaal voor 30 minuten afhangen. Voor het spelen van een dubbel- of mixpartij bedraagt de speelduur 60 minuten.

Indien men, na het beëindigen van de maximale speelduur opnieuw wenst af te hangen, dient men hier minimaal 30 minuten mee te wachten.

Ook indien U tennisles heeft gehad, dient U 30 minuten te wachten alvorens te mogen reserveren.

Bij aanvang van het spel dient de klok te worden ingesteld op de tijd waarop men aanvangt met het spel, zodat iedereen kan zien hoe lang U al op de baan staat.

Mocht er, na de verstreken tijd, niemand hebben gereserveerd dan mag er door worden gespeeld. De ingestelde aanvangstijd mag niet worden verzet.

Voor banen die in gebruik zijn voor competitie, toernooien of andere door de vereniging georganiseerde aktiviteiten, kan niet worden gereserveerd, dit geldt ook voor de interne competitie.

Indien Uw partners géén lid zijn van TV KREGO kunnen zij worden geïntroduceerd. U mag maximaal 5 maal per seizoen één en dezelfde introducé meebrengen. lntroducékaarten zijn verkrijgbaar bij de bekende sleuteladressen en kosten € 2,50.

Het goed functioneren van het reserveríngssysteem valt of staat op de sportiviteit van U allen.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.